Deze website is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze website biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen, producten en informatie op deze site in termen van juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Noch de informatie, noch de producten vermeld op deze website zijn bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Geen van de op deze website gepresenteerde informatie moet worden opgevat als medisch advies. Deze website doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie.
Raadpleeg altijd een gekwalificeerde arts voor diagnose en behandeling van een aandoening. Met het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Ik ben geen arts of zorgverlener en ik zal zeker geen vragen beantwoorden voor specifieke aanwijzingen hoe Ayurvedische kruiden te gebruiken voor medische aandoeningen. Als u een medische aandoening hebt, raadpleeg een arts.

Natriumhydroxide is bijtend en moet zorgvuldig en goed moeten worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de zeepmaker om de veiligheidsprocedures voor het maken van zeep te onderzoeken.

There are some problems with the configuration of the opt-in shortcode